Harjoitteluun keskittyminen

  

Harjoitteluun keskittymisellä ja aikomuksella miten harjoitus tehdään, on suuri vaikutus harjoituksesta saatavasta harjoitusvasteesta. Sama toisto, sarja, liike tai harjoitus voidaan tehdä eri tavoilla ja näin niistä saadaan erilaiset vasteet. Kun harjoitteluun keskitytään kunnolla, voidaan se suorittaa halutulla tavalla. 

Keskittymisen taso/määrä vaikuttaa oppimiseen, loukkaantumisriskiin, suorituksen tehoon. Uuden oppiminen tai vanhojen taitojen kehittäminen on asia, jota harjoittelulla halutaan saada aikaan. Ei ole väliä onko kyseessä laji- vai oheisharjoittelusta. Oheisharjoittelua ei välttämättä ajatella taidon kehittämisenä, mutta voima, liikkuvuus, nopeus ovat taito ominaisuuksia. Näitä joudutaan harjoittelemaan samaan tapaan kuin lajiharjoittelua tai mitä vain liikettä. Se kuinka hyvin harjoitteluun keskitytään vaikuttaa harjoittelun tehokkuuteen ja kuinka nopeasti uutta opitaan. Miten paremmin keskitytään, sitä paremmin opitaan. Loukkaantumisriski on aina olemassa, tehtiin mitä vain, jossain lajeissa ja harjoituksissa se on pienempi ja toisissa suurempi. Mitä paremmin keskitytään ja ollaan läsnä tilanteessa, sitä paremmin voidaan loukkaantumisilta välttyä. 

Aikomus miten harjoitus suoritetaan vaikuttaa suuresti harjoituksesta saatavaan tulokseen. Suoritetaanko harjoitus sen vaatimalla tavalla vai jotain sinne päin. Muutama esimerkki: 

Nopeutta kehitettäessä aikomus liikuttaa ulkoista kuormaa tai omaa kehoa pitää olla nopea ja räjähtävä. Liikkeen tulee alkaa nopeasti ja tehokkaasti, nopeutta ja tehon tuottoa tulee ylläpitää korkealla tasolla koko suorituksen ajan. Jos näin ei tehdä, ei harjoituksesta saada haluttua vastetta.

Toisena esimerkkinä voidaan ajatella peruskestävyys harjoitusta. Harjoittelun tulee tapahtua tietyllä sykealueella, jotta kyseistä ominaisuutta kehitetään. Tällöin tehon tuotto ja nopeus ei voi olla kovin mahdollinen, koska harjoitus ei enää kehitä haluttua ominaisuutta. Harjoittelun tulee olla sopivan rauhallista, jotta sykealue pysyy oikeana. Aikomus harjoituksen suoritustavasta on erilainen.  

Harjoitteluun tulee olla keskittynyt ja tietää mitä harjoittelulta halutaan, jotta se voidaan suorittaa tilanteen vaatimalla tavalla.