Mitä kehittävä harjoittelu vaatii

  

Harjoittelulla haetaan kehitystä haluttuun osa-alueeseen, tämä voi olla taito- tai fyysinen ominaisuus. Taito-ominaisuus voi olla esimerkiksi juoksu tekniikka ja fyysinen ominaisuus voimantuotto nopeuden lisääminen, jonka avulla voidaan juosta nopeammin. Se miten näitä kehitetään, vaihtelee suuresti tilanteen mukaan, eri tilanteissa käytetään eri tapoja. Tulee huomioida tavoite, lähtötilanne, harjoitushistoria, vammahistoria, resurssit, jne.

Kehittyminen vaatii sopivassa määrin työtä, lepoa ja ravintoa, ilman näitä ei kehitystä saada aikaan. Harjoittelulla luodaan ärsyke, josta levon aikana palaudutaan, riittävällä ravinnolla. Ärsyke, lepo ja ravinto, kaikkia näitä tarvitaan ja jos yksi puuttuu tai ei ole riittävää, ei kehitystä saada kunnolla aikaan.

Kehittymistä tapahtuu lyhyellä ja pitkällä ajanjaksolla. Harjoittelua tulisi siten myös miettiä ja suunnitella niin lyhyellä aikavälillä, kuten yhden harjoituksen aikana, kuten myös pitkällä aikavälillä, kuten puolen vuoden ajanjaksolla. Miten yksittäinen harjoitus ja liike suoritetaan ja miten se vaikuttaa puolen vuoden mittaisen harjoitusohjelman aikana. Mitä pitää ottaa huomioon ja mitä muuttaa.

Kehityksen kannalta on useita asioita, jotka täytyy huomioida harjoittelussa ja sitä suunnitellessa. On kuitenkin neljä eri asiaa, jotka tulee huomioida aina. Ei ole väliä onko harjoitellut kuukauden vai 10 vuotta.

 

Jatkuvuus

Harjoittelua tulee tapahtua riittävän usein, jotta riittävä ärsyke saadaan aikaan. Jos näin ei tapahdu, ei kehitystä ei saada tai se on hitaampaa. Se kuinka usein tulisi harjoitella vaihtelee suuresti tilanteen mukaan. Harjoittelulla saavutetut ominaisuudet alkavat hävitä, jos harjoittelua ei tehdä riittävän usein tai se lopetetaan kokonaan. Harjoittelua tulisi siis tapahtua sopivassa määrin oman tavoitteen, palautumiskyvyn ja tilanteen mukaan.

 

Suunnitelmallisuus

Harjoittelun tulee edetä suunnitellusti eteenpäin. Hyvä harjoitusohjelman suunnittelu auttaa viemään kehitystä pidemmälle, nopeammin ja tehokkaammin. Se että tehdään harjoituksia päivästä toiseen, jotka tue toisiaan, eivät vie kehitystä eteenpäin nopeasti tai tehokkaasti. Kehittyminen on hidasta tai voi olla, että sitä ei tapahdu juuri ollenkaan, koska riittävää tai oikeaa ärsykettä harjoittelusta ei saada, jotta kehitystä voitaisiin saada aikaan.

Mitä kauemmin ollaan harjoiteltu sitä vaikeampaa kehitystä on saada ja sitä enemmän asioita täytyy tehdä ja huomioida.  Alussa kehityksen saaminen on helpompaa, koska ärsykkeet ovat uusia, eikä niihin olla vielä totuttu. Mitä pidempi harjoitushistoria, sitä vaikeampi on luoda uusia ärsykkeitä, joilla saadaan lisää kehitystä. Lisäksi mitä enemmän ja kovempaa harjoitellaan, sitä paremmin pitää myös palauta. Tällöin myös palautumiseen vaikuttavat osa-alueet tulee huomioida tarkemmin.

 

 

 

Seuranta ja muutosten tekeminen

Vaikka harjoitusohjelma on suunniteltu kuinka tarkkaan, niin ikinä ei voida ottaa huomioon kaikkia muuttujia mitä matkan varrella tulee. Matkan varrella täytyy tehdä muutoksia johonkin harjoitteluun liittyvään. Tämä voi olla pieni muutos, kuten liikkeen vaihto tai sitten suuri, mitä esimerkiksi loukkaantumisen takia joudutaan tekemään. Tämän takia harjoittelun seuranta on tärkeää. Ilman seurantaa ei ole tietoa kehityksestä ja siihen vaikuttavista asioista, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä muutosten ja suunnittelun suhteen. 

 

 

 

Vaihtelu/ärsykevaihtelu

Koko ajan ei voida tehdä samaa asiaa, vaan harjoittelussa tulee olla ärsykevaihtelua. Ilman vaihtelua ei saada aikaan kehitystä. Keho vaatii uusia ärsykkeitä, jonka takia se tekee itsestään vahvemman, nopeamman, kestävämmän, jotta se selviää annetusta ärsykkeestä paremmin seuraavalla kerralla. Jos tätä ärsykevaihtelua ei luoda ja tehdään sama harjoitus uudestaan ja uudestaan, ei kehon tarvitse kehittyä.

 

Nämä 4 asiaa täytyy huomioida harjoittelua suunnitellessa ja sitä toteuttaessa. Se miten nämä huomioidaan ja toteutetaan vaihtelevat suuresti tilanteen, tavoitteen ja yksilön mukaan. On useita eri tapoja harjoitella, eikä yhtä oikeaa tapaa ole. Vaikka tavoite voi olla sama, voivat harjoitustavat vaihdella.

 

Kun alat suunnitella ja harjoitella, mieti miten nämä asiat ovat huomioitu omassa harjoittelussasi?